vrijdag 31 juli 2015

De verpozing die de radio pleegt te bieden

Hendrik Colijn
Vandaag had ik een gesprek met iemand en ik moest denken aan de radiowoorden van Colijn: "Gaat u maar rustig slapen."
Ik dacht: toch eens opzoeken, die fameuze radiotoespraak. Het blijkt een toespraak te zijn uit 1936, naar aanleiding van de bezetting van het Rijnland door Duitsland.
Colijn is bezorgd en kondigt aan dat in verband hiermee "de regering besloten heeft de dienstplichtigen van het regiment infanterie en van het regiment wielrijders die thans onder de wapenen zijn en eerdaags met groot winterverlof huiswaarts zouden keren, tot nader order in werkelijken dienst te houden." 
Hij zag het gevaar dus juist wel in. Maar hij wilde geen paniek zaaien en daarom zei hij: "Ik verzoek den luisteraars dan ook om, wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn."
Mooi zijn de woorden waarmee hij de toespraak besluit:
"En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio pleegt te bieden. Goedenavond."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten